Bơm hút thay dầu thải dùng điện – Flexbimec 3079

Liên hệ

Mô tả sản phẩm:

-Tốc độ hút tối đa 2.52lít/ph ở nhiệt độ dầu 600C

-Công suất bơm 530W, 220V/50Hz

-Độ chân không của bơm: 0.8Bar

-Bình chứa: Can độc lập 20L

-Đầu hút 8x6mm: Tốc độ hút tối đa 2.52lít/ph ở nhiệt độ dầu 600C

-Đầu hút 5x3mm: Tốc độ hút tối đa 1.05 lít/ph ở nhiệt độ dầu 600C

.
.
.
.