Cuộn dây điện tự rút SLR-15N

Liên hệ

Cuộn dây điện tự rút Sankyo
Mã số: SLR-15N, chiều dài: 15m
Kích thước lõi dây điện: 1.25mm2 x 3
Trọng lượng: 7.5kg

.
.
.
.