Cuộn dây điện tự rút SLR-20N

Liên hệ

Cuộn dây điện tự rút
Mã số: SLR-20N
Dây điện: 1.25 x 3, Chiều dài: 20m
Trọng lượng: 8.1kg

.
.
.
.