Cuộn dây điện tự rút TCM-315

Liên hệ

Cuộn dây điện tự rút Sankyo
Mã số: TCM-315, chiều dài: 15m
Kích thước lõi dây điện: 1.25mm2 x 3
Xuất xứ: Sankyo Triens Nhật

.
.
.
.