Cuộn dây kết hợp Sankyo SB-2P

Liên hệ

Cuộn dây kết hợp Sankyo (Triens)
Mã số: SB-2P bao gồm 2 loại dây
Gồm cuộn dây hơi, cuộn dây điện
Trọng lượng: 9kg

.
.
.
.