Cuộn dây kết hợp Triens SB-3P

Liên hệ

Cuộn dây kết hợp Sankyo (Triens)
Mã số: SB-3P bao gồm 3 loại dây
Gồm cuộn dây hơi, cuộn dây điện, dây điều khiển
Trọng lượng: 12.1kg

.
.
.
.