Cuộn dây hàn là một trong những thiết bị không thể thiếu trong các hoạt động hàn, đặc biệt là hàn bằng điện. Cuộn dây hàn được sử dụng để cung cấp điện cho que hàn, giúp tạo ra nhiệt độ cao để kết nối các mối hàn một cách chính xác và chắc chắn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
.
.
.
.