Đai tháo cốc lọc dầu FF-90110

Liên hệ

Đai tháo cốc lọc dầu KTC
Mã số: FF-90110 loại đai thép
Kích thước: 90 – 110mm
Xuất xứ: KTC Nhật

.
.
.
.