Hiển thị 1–40 của 1064 kết quả

Tuýp và ống điếu là các dụng cụ được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp và dụng cụ cầm tay để kết nối các bộ phận máy móc với nhau. Chúng được sử dụng để vận chuyển các chất lỏng, khí và các chất khác từ một vị trí đến vị trí khác.


69.000
4.2/5 168 đánh giá
37.000
4.2/5 278 đánh giá
1.175.000
4.2/5 59 đánh giá
2.072.000
4.2/5 139 đánh giá
22.000
4.2/5 207 đánh giá
68.000
4.2/5 170 đánh giá
35.000
4.2/5 61 đánh giá
1.133.000
4.2/5 287 đánh giá
2.156.000
4.2/5 265 đánh giá
22.000
4.2/5 93 đánh giá
87.000
4.2/5 99 đánh giá
41.000
4.2/5 207 đánh giá
22.000
4.2/5 166 đánh giá
79.000
4.2/5 134 đánh giá
27.000
4.2/5 139 đánh giá
22.000
4.2/5 190 đánh giá
79.000
4.2/5 102 đánh giá
27.000
4.2/5 85 đánh giá
1.141.000
4.2/5 218 đánh giá
68.000
4.2/5 200 đánh giá
142.000
4.2/5 83 đánh giá
40.000
4.2/5 104 đánh giá
221.000
4.2/5 90 đánh giá
1.073.000
4.2/5 100 đánh giá
68.000
4.2/5 265 đánh giá
140.000
4.2/5 250 đánh giá
39.000
4.2/5 176 đánh giá

.
.
.
.