Phòng sơn sấy gỗ

Liên hệ

Mô tả sản phẩm:

Phòng sơn gỗ là hệ thống phòng sơn dự trên nguyên lý tuần hoàn khí khép kín được áp dụng trên công nghệ của phòng sơn ô tô nhưng được cải tiến thêm thiết bị tạo độ ẩm chuyên dùng cho chế độ sấy gỗ.

.
.
.
.