Hiển thị 1–40 của 152 kết quả

Súng bắn vít là một loại dụng cụ cầm tay được sử dụng để gắn và tháo các ốc vít hoặc đinh vít trong các ứng dụng công nghiệp, xây dựng và gia đình. Chúng thường được sử dụng để làm việc trên các bề mặt khó tiếp cận hoặc khi cần thực hiện nhiều việc bắn vít liên tục.


949.000
4.2/5 146 đánh giá
7.038.000
4.2/5 147 đánh giá
11.633.000
4.2/5 216 đánh giá
8.624.000
4.2/5 80 đánh giá
4.017.000
4.2/5 279 đánh giá
5.794.000
4.2/5 103 đánh giá
6.558.000
4.2/5 211 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 216 đánh giá
8.888.000
4.2/5 199 đánh giá
12.936.000
4.2/5 194 đánh giá
8.378.000
4.2/5 154 đánh giá
8.486.000
4.2/5 168 đánh giá
11.633.000
4.2/5 98 đánh giá
9.055.000
4.2/5 238 đánh giá
4.798.000
4.2/5 115 đánh giá
5.793.000
4.2/5 191 đánh giá
5.729.000
4.2/5 125 đánh giá
6.191.000
4.2/5 55 đánh giá
2.456.000
4.2/5 186 đánh giá

.
.
.
.