Hiển thị tất cả 27 kết quả

Súng vặn ốc 3/4 inch là một loại dụng cụ cầm tay được sử dụng để vặn chặt hoặc nới lỏng các ốc vít và bulong có kích thước lớn trong các ứng dụng công nghiệp và xây dựng. Chúng thường được sử dụng để thao tác với các ốc vít và bulong có kích thước từ 1/2 inch đến 1-1/2 inch.


4.415.000
4.2/5 234 đánh giá
7.917.000
4.2/5 231 đánh giá
13.491.000
4.2/5 53 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 118 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 225 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 195 đánh giá
3.500.000
4.2/5 188 đánh giá
3.300.000
4.2/5 235 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 168 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 113 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 246 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 244 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 224 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 147 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 179 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 150 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 182 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 205 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 146 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 134 đánh giá
3.079.000
4.2/5 61 đánh giá

.
.
.
.