Thanh hút nam châm KTC VL2-HD

Liên hệ

Thanh hút nam châm
Mã số: VL2-HD
Chiều dài: 520mm
Xuất xứ: KTC Nhật

.
.
.
.