Hiển thị 1–40 của 96 kết quả

Máy phát điện (hay còn gọi là máy phát điện dự phòng) là một thiết bị điện được sử dụng để cung cấp nguồn điện trong trường hợp mất điện hoặc không có nguồn điện chính. Máy phát điện có thể được sử dụng trong các tòa nhà, cơ sở sản xuất, các trạm xăng dầu, khu dân cư, sự kiện ngoài trời và các ứng dụng khác.


7.400.000
4.2/5 219 đánh giá
7.200.000
4.2/5 179 đánh giá
7.200.000
4.2/5 60 đánh giá
7.200.000
4.2/5 275 đánh giá
7.200.000
4.2/5 237 đánh giá
7.000.000
4.2/5 138 đánh giá
7.000.000
4.2/5 158 đánh giá
6.800.000
4.2/5 230 đánh giá
6.800.000
4.2/5 210 đánh giá
6.800.000
4.2/5 257 đánh giá
6.700.000
4.2/5 138 đánh giá
6.700.000
4.2/5 137 đánh giá
6.600.000
4.2/5 66 đánh giá
6.600.000
4.2/5 134 đánh giá
6.500.000
4.2/5 89 đánh giá
6.500.000
4.2/5 234 đánh giá
6.500.000
4.2/5 279 đánh giá
6.400.000
4.2/5 145 đánh giá
6.400.000
4.2/5 60 đánh giá
6.350.000
4.2/5 291 đánh giá
6.350.000
4.2/5 255 đánh giá

.
.
.
.