Hiển thị 1–40 của 234 kết quả

Thiết bị đo là các thiết bị được sử dụng để đo đạc, định lượng hoặc đánh giá các thông số và đặc tính của các vật phẩm, thiết bị, môi trường hoặc quá trình sản xuất trong các ứng dụng công nghiệp và khoa học kỹ thuật. Các thiết bị đo thường được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn khác nhau của từng ứng dụng.


2.299.000
4.2/5 137 đánh giá
3.848.000
4.2/5 185 đánh giá
1.997.000
4.2/5 280 đánh giá
1.682.000
4.2/5 212 đánh giá
2.831.000
4.2/5 122 đánh giá
2.239.000
4.2/5 122 đánh giá
13.939.000
4.2/5 253 đánh giá
1.888.000
4.2/5 54 đánh giá
13.806.000
4.2/5 114 đánh giá
12.254.000
4.2/5 192 đánh giá
3.872.000
4.2/5 219 đánh giá
1.621.000
4.2/5 134 đánh giá
1.669.000
4.2/5 71 đánh giá
1.282.000
4.2/5 260 đánh giá
9.414.000
4.2/5 116 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 171 đánh giá
1.222.000
4.2/5 97 đánh giá
6.377.000
4.2/5 149 đánh giá
3.110.000
4.2/5 107 đánh giá
1.750.000
4.2/5 66 đánh giá
3.013.000
4.2/5 61 đánh giá
4.997.000
4.2/5 203 đánh giá
20.401.000
4.2/5 185 đánh giá
2.577.000
4.2/5 177 đánh giá
2.468.000
4.2/5 130 đánh giá
2.519.000
4.2/5 143 đánh giá
1.573.000
4.2/5 258 đánh giá
2.899.000
4.2/5 198 đánh giá
15.399.000
4.2/5 53 đánh giá
7.760.000
4.2/5 219 đánh giá

.
.
.
.