Hiển thị tất cả 20 kết quả

“Đội thủy lực” là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các kỹ sư, kỹ thuật viên hoặc những người làm việc trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và bảo trì các thiết bị thủy lực, trong đó bao gồm các hệ thống thủy lực, bơm thủy lực, van thủy lực, ống thủy lực, piston thủy lực, máy bơm, thiết bị nâng hạ thủy lực và nhiều thiết bị khác liên quan đến ngành công nghiệp thủy lực. Các thành viên trong đội thủy lực thường có kiến thức vững chắc về cơ khí, điện tử và kỹ thuật thủy lực, và có khả năng đọc và hiểu các bản vẽ kỹ thuật, bảng mạch và tài liệu kỹ thuật khác. Công việc của đội thủy lực bao gồm thiết kế, sản xuất, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các thiết bị thủy lực, đảm bảo chúng hoạt động đúng cách và an toàn.”


Liên hệ
4.2/5 97 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 221 đánh giá
7.500.000
4.2/5 115 đánh giá
6.500.000
4.2/5 190 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 211 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 117 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 67 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 211 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 89 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 233 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 91 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 221 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 225 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 201 đánh giá
8.749.000
4.2/5 125 đánh giá
24.589.000
4.2/5 171 đánh giá
8.350.000
4.2/5 192 đánh giá

.
.
.
.