Thước cặp điện tử Mitutoyo 500

Liên hệ

Thước cặp điện tử
Dòng sản phẩm: 500
Với các lựa chọn dải đo: 150-300mm
Xuất xứ: Mitutoyo Nhật

.
.
.
.