Thước ke góc 2 mặt Shinwa 62113

Liên hệ

Thước nhôm ke góc
Mã số; 62113
Vật liệu nhôm, 170x63x73
Xuất xứ: Shinwa Nhật

.
.
.
.