Thước lá KTC TG-923

Liên hệ

Thước lá KTC mã số: TG-923
Kích thước: 230 x 13 gồm 9 cỡ
Gồm các cỡ: 0.04 đến 0.3mm

.
.
.
.