Thước lá KTC TG-98

Liên hệ

Thước lá KTC mã số: TG-98
Kích thước: 90 x 13 gồm 9 cỡ
Gồm các cỡ: 0.04 đến 0.3mm
Xuất xứ: KTC Nhật

.
.
.
.