Thước panme điện tử Mitutoyo 293

Liên hệ

Panme điện tử
Dòng sản phẩm: 293
Với các lựa chọn khoảng đo
Xuất xứ: Mitutoyo Nhật

.
.
.
.