Thước thép thẳng Shinwa 14001

Liên hệ

Thước thép thẳng
Mã số; 14001
Chiều dài; 150mm
Xuất xứ: Shinwa Nhật

.
.
.
.