Cuộn dây hơi tự rút THS-210

Liên hệ

Cuộn dây hơi tự rút Sankyo – Triens
Mã số: THS-210 (THS-210NR)
Dây hơi: 6.5x10mm, Chiều dài: 10m
Hãng SX: Sankyo Nhật

.
.
.
.