Thiết bị bơm nhớt trung tâm là một hệ thống bơm nhớt được sử dụng trong các nhà máy sản xuất, xí nghiệp và các cơ sở công nghiệp khác để cung cấp dầu bôi trơn đến các thiết bị và máy móc. Hệ thống bơm nhớt trung tâm bao gồm một bồn chứa dầu bôi trơn, bơm trung tâm, ống dẫn và các van điều khiển.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
.
.
.
.