Hiển thị tất cả 7 kết quả

Súng rút rive (hay còn gọi là súng bắn rive) là một công cụ cầm tay được sử dụng để rút hoặc kết nối các mảnh vật liệu bằng cách sử dụng rive (hoặc còn gọi là bulông lóp). Rive là một thanh kim loại có đầu nhọn hai bên và được sử dụng để kết nối hai hoặc nhiều mảnh vật liệu lại với nhau bằng cách đẩy rive qua các lỗ trên chúng và rút chặt lại.


Liên hệ
4.2/5 210 đánh giá
11.550.000
4.2/5 169 đánh giá
1.699.000
4.2/5 215 đánh giá
1.956.000
4.2/5 50 đánh giá

.
.
.
.