Hiển thị 1–40 của 58 kết quả

Kích cá sấu (hay còn gọi là kích thủy lực) là một thiết bị dùng để nâng hạ, di chuyển và giữ vị trí các vật nặng trong quá trình thực hiện các công việc xây dựng, sửa chữa hay vận chuyển hàng hóa. Với sức nâng cao và khả năng làm việc đa dạng, kích cá sấu trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các ngành công nghiệp sản xuất và xây dựng.


Liên hệ
4.2/5 248 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 210 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 184 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 212 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 106 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 126 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 227 đánh giá
2.850.000
4.2/5 84 đánh giá
2.850.000
4.2/5 193 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 273 đánh giá
1.850.000
4.2/5 81 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 217 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 60 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 114 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 172 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 89 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 141 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 102 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 59 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 157 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 288 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 246 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 131 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 117 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 238 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 177 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 72 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 183 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 154 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 128 đánh giá
2.250.000
4.2/5 163 đánh giá
1.910.000
4.2/5 286 đánh giá
410.000
4.2/5 98 đánh giá
559.000
4.2/5 291 đánh giá
329.000
4.2/5 265 đánh giá

.
.
.
.