Hiển thị 1–40 của 58 kết quả

Cuộn dây tự rút (hay còn gọi là cuộn dây kéo, cuộn dây lực kéo) là một thiết bị hỗ trợ trong việc kéo, nâng, hạ các vật nặng. Cuộn dây tự rút được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp, xây dựng, cứu hộ, cứu trợ và các công trình đòi hỏi sự hỗ trợ trong việc kéo, vận chuyển các vật nặng.


Liên hệ
4.2/5 180 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 96 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 170 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 287 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 260 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 163 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 124 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 284 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 184 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 206 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 113 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 112 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 209 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 55 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 93 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 235 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 55 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 203 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 61 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 257 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 102 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 258 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 190 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 64 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 202 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 101 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 79 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 295 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 157 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 258 đánh giá

.
.
.
.