Hiển thị 1–40 của 58 kết quả

Cuộn dây tự rút (hay còn gọi là cuộn dây kéo, cuộn dây lực kéo) là một thiết bị hỗ trợ trong việc kéo, nâng, hạ các vật nặng. Cuộn dây tự rút được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp, xây dựng, cứu hộ, cứu trợ và các công trình đòi hỏi sự hỗ trợ trong việc kéo, vận chuyển các vật nặng.


Liên hệ
4.2/5 254 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 245 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 148 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 234 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 227 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 198 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 210 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 143 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 258 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 52 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 61 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 160 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 147 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 110 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 269 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 289 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 219 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 66 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 61 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 234 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 148 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 250 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 97 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 53 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 69 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 236 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 211 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 82 đánh giá
Liên hệ
4.2/5 175 đánh giá

.
.
.
.