Đồng hồ bơm nhớt là một thiết bị được sử dụng để đo lường lượng dầu mỡ hoặc các chất lỏng khác được bơm ra từ bình chứa hay hệ thống bơm nhớt. Nó giúp người sử dụng có thể kiểm soát lượng dầu mỡ được bơm ra một cách chính xác và đảm bảo đúng lượng dầu mỡ được cung cấp cho các thiết bị và máy móc.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
.
.
.
.