Hiển thị tất cả 16 kết quả

Trong lĩnh vực công nghiệp, kệ thép thường được sử dụng để lưu trữ các vật dụng, phụ tùng và nguyên liệu sản xuất. Nhờ vào độ bền, tính linh hoạt và khả năng chịu tải của nó, kệ thép được xem là một giải pháp hiệu quả cho việc quản lý kho hàng trong các nhà máy, xưởng sản xuất và các kho bãi.


1.798.500
4.2/5 203 đánh giá
14.849.000
4.2/5 172 đánh giá
4.400
4.2/5 267 đánh giá
6.600
4.2/5 240 đánh giá
6.600
4.2/5 276 đánh giá
11.000
4.2/5 238 đánh giá
57.200
4.2/5 247 đánh giá
104.500
4.2/5 275 đánh giá
22.000
4.2/5 183 đánh giá
473.000
4.2/5 289 đánh giá
1.100.000
4.2/5 265 đánh giá
1.870.000
4.2/5 203 đánh giá

.
.
.
.