1/2” 5- 50Nm BỘ CẦN XIẾT LỰC 10 MÓN ĐẦU TRÒNG MATADOR 6191 9100

Liên hệ

Hãng: Matador
.
.
.
.