Cuộn dây hơi tự rút SHR-15Z

Liên hệ

Cuộn dây hơi tự rút Sankyo – Triens
Mã số: SHR-15Z
Dây hơi: 6.5x10mm, Chiều dài: 15m
Hãng SX: Sankyo Nhật

.
.
.
.