Cuộn dây hơi tự rút SHR-35Z

Liên hệ

Cuộn dây hơi tự rút Sankyo – Triens
Mã số: SHR-35Z
Dây hơi: 8x12mm, Chiều dài: 15m
Hãng SX: Sankyo Nhật

.
.
.
.