Cuộn dây hơi tự rút SHR-20Z

Liên hệ

Cuộn dây hơi tự rút Sankyo – Triens
Mã số: SHR-20Z
Dây hơi: 6.5x10mm, Chiều dài: 20m
Hãng SX: Sankyo Nhật

.
.
.
.