Cuộn dây hơi tự rút SHR-31Z

Liên hệ

Cuộn dây hơi tự rút Sankyo – Triens
Mã số: SHR-31Z
Dây hơi: 8.0x12mm, Chiều dài: 10m
Hãng SX: Sankyo Nhật

.
.
.
.