Súng xiết vít hơi BS-1000D

Liên hệ

Súng xiết bulong tay ngang 1/2 inch TOPMAX

.
.
.
.