Thước căn lá đo khe hở 20 lá 0.05-1.00 mm Matador 0760 0003

Liên hệ

Hãng: Matador
.
.
.
.