Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530

Liên hệ

Thước cặp cơ khí
Dòng sản phẩm: 530
Với các lựa chọn: 150, 200, 300mm
Xuất xứ: Mitiutoyo Nhật

.
.
.
.