Thước lá KTC TGZ-1818

Liên hệ

Thước lá KTC mã số: TGZ-1818
Kích thước: gồm 2 phần thước lá với 17 cỡ
Gồm các cỡ: 0.15 đến 1.3mm
Xuất xứ: KTC Nhật

.
.
.
.