Thước ke vuông Shinwa 62009

Liên hệ

Thước ke vuông
Mã số; 62009
Chiều dài cạnh thước: 15 cm
Xuất xứ: Shinwa Nhật

.
.
.
.