Thước ke vuông thợ mộc Shinwa 10424

Liên hệ

Thước thép thẳng
Mã số: 10424, (10451 và 10421)
Kích thước: 15×7.5 cm (30x15cm)
Xuất xứ: Shinwa Nhật

.
.
.
.